20/100

Jak premiera to premiera! Najnowszy spektakl ogólnopolskiego programu teatralnego „100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI” pt. „Bracia Polacy znad Wisły” zadebiutował w Warszawskim Domu Technika NOT w postaci kolacji teatralnej KOMEDIA W AVANGARDZIE!! Doborowa obsada Ewa Dałkowska, Mateusz Dewera, Maciej Luśnia, Jan Jakub Należyty i Jan Korwin-Kochanowski zadbała o radość Naszych Widzów

Skip to content