Dofinansowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie pn. Podniesienie jakości oferty kulturalnej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie pn. Zakup wyposażenia ułatwiającego dostęp do kultury w każdym rejonie Polski – oferta mobilna.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Skip to content